Rüyada su görmek

Rüyada su görmek ne ifade eder, rüyada su görmenin yorumu nedir diye arayanlar cevap aşağıda ancak öncelikle bilinmesi gereken, suyun arındırıcı özelliği olması, suyun insan için vazgeçilmez bir yaşam kaynağı olmasıdır. Su ile rüya tabirleri bu esasa göre yorumlanmalıdır:

ruyada-su-gormekRüyasında su gören bir kişi güzel rahat bir hayata ve bol rızıka kavuşur. Bir kimsenin rüyada evindeyken su görmesi mutluluğa, toplu olarak mala ve ganimete, fazla hayır-hasenata ve “O, sudan bir beşer yaratıp da onu soy sop yapandır. Rabbin (her şeye) kemaliyle kadirdir.” (Furkan Suresi, a. 54) mealindeki ayet işaretince evlenmeye işarettir. Suyu çok temiz görmesi, fiatların ve rızıkların ucuzluk ve bolluğuna ve adaletin yayılmasına işarettir.

Rüyada suyu emmek geçim sıkıntısı ve zahmete ve sudan içmek düşmandan selamete ve içen kimse için ucuzluk seneye işarettir. Bir kimsenin rüyada suyu uyanıkken içtiğinden daha fazla içtiğini görmesi, o kimsenin rüyada bir kadehten su içtiğini ve doymadığını görmesi, o kimsenin hanımının kendisinden kaçmasına işarettir.ibn-i Şirin (R.A,): Rüyada su görmek: “Eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik” (cin Suresi, a. 16) mealindeki ayete göre dince fesada ve: “Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir” (Bakara Süresi, a. 249) mealindeki ayet gereğince de belaya işarettir, dediler. Bir kimsenin kendisine bir kadeh içinde su verildiğini görmesi, çocuğa işarettir. Kadeh içinde bulunan safi suyu içtiğini gören kimse, çocukve hanımından hayra erişir. Çünkü cam kadınların cevherindendir. Onun içindeki su ise, ana karnındaki çocuktur.Sıcak su içtiğini gören kimseye, şiddetli bir üzüntü isabet eder.Safi bir suya atladığını gören kimse, çabucak sevince erişir.Bir kimsenin kendisini su içinde görmesi, fitne, bela ve kedere işarettir. Su istediğini gören kimse, insanlar arasında yalan söylemek suretiyle, dedikoduculuk yapar. Akıntısı olmayan su, hapse işarettir. Bundan dolayı bir kimsenin rüyada akıntisı olmaya bir suya düştüğünü görse, o kimsenin hapse, üzüntü ve kedere düşmesine işarettir. Bazı tabirciler, birikip duran su, tabirce akan sudan daha zayıftır, dediler.

 • İçtiği suya kanmak din ve inanç güzelliğine, zorluktan so a kolaylığa, sevinç ve mutluluğa,
 • Akarsu ticaret ve kazanca,
 • Genel anlamda su görmek hoş bir hayata, güzel rızka, iyiliksever insana, sadık dosta, büyüklere yaklaşmaya, din güzelliğine;
 • Berrak su içmek temiz hayata, rızıkza,
 • Sıcak su içmek hastalık ve hüzne,
 • Durgun su hapsolmaya yahut geçimde sıkıntıya düşmeye,
 • Ağaç ve bitkiden damlatılan özsu salihlerin çocuklarına, ilmin ve hikmetin hasına, şifa ve ilme, sevinç ve mutluluğa,
 • Evinde su görmek mutluluğa, toplu mala yahut evlenmeye,
 • Temiz bir suya atlamak çabuk bir sevince erişmeye,
 • Su istediğini görmek hastalıktan kurtulmaya ya da dedikoduculuğa ve yalancılığa,
 • Suya akseden yüzünü görmek ev halkına, dost ve yakınlarına iyilik yapmaya,
 • Tuzlu su geçimde karşılaşılan güçlüklere,
 • Tuzlu ve bulanık olarak deniz suyu içtiğini görmek yönetimden gelecek üzüntüye,
 • Su üzerinde yürümek bir tehlikeye düşmeye,
 • Su ile yıkanmak borcu ödemeye, tövbe etmeye;
 • Soğuk su ile gusül abdesti almak da hayır ve kurtuluşa,
 • Karanlıkta, dalgalı bir suyun üzerinde çırpındığını görmek küfre ve münafıklığa,
 • Dalgalı suda rahat yüzdüğünü görmek manevi ve maddi ilerlemeye,
 • Elbisesinin su ile ıslanması yolculukta bir yerde gecelemeye yahut istediği şeyden men edilmeye,
 • Bekarın bardak yahut kaseden su içmesi evlenmesine,
 • Elindeki kapla su döken kimseyi görmek güzel Kuran okumaya
 • Bulanık ve çamurlu su görmek üzüntü ve kedere, geçim darlığına, fitne ve karmaşaya; böyle bir suda yıkanıp çıkmak üzüntüden ve haastalıktan kurtulmaya,

Rüyada görulen su, güzel bir yasam ve iyi bir rızkla yorumlanır. Bir kimsenin evinden su çıktıgını görmesi, zenginlige ve iyiye yorumlanır. sıcak su içmek, çok fazla uzuntu ve sıkıntı çekilecegine isaret eder. Suyu emmek, maddi sıkıntı içinde olmak anlamındadır. bulanık suyun bir yere akması veya içilmesi, rüyayı görenin hastalanılmasına yorumlanır. sudan içilmesi, para sıkıntısının olmayacagına rahat bir yıl geçirilecegine yorumlanır.

rüyada su yorumu s sözlüğü altında yayınlanmıştır.