Rüyada kan görmek

Rüyada kan görmek ne anlama gelir, rüyada kan neyi temsil eder, kan insan vücudunun besin ve enerji taşıyıcısıdır ve hayati bir öneme sahiptir. Rüyada kan görmek bu doğrultuda yorumlanmalıdır işte kan ile ilgili rüya tabirleri :

Rüyada kan görulmesi, harp ve felaket haberi şeklinde yorumlanmıştır. Aynı zamanda düş kırıklığına uğrayıp hoş olmayan zamanlar geçireceğinize delalet eder. Rüyada kan gören bir kişi arkadaşlarına dikkat etmelidir. arkadaslarınıza dikkat edin demektir.  Eğer rüyada kan aldırdığınızı gördüyseniz bu biraz kendinize vakit ayırıp dinlenmeniz gerektigine işaret eder.

Kan dolu bir kuyuya düşmek, kana yahut haram mala müptela olur, denilmiştir. Kendi üzerinde kan gören kimsenin üzerine söylenecek yalana işarettir. Herhangi bir kasıt olmadan, kan aldırmaksızın ve yara olmaksızın vücudundan kan aktığını gören kimse zengin ise kanın aktığıkadar malı dinden çıkar, eğer fakir ise o miktarca eline mal geçer. Bir kimse rüyada kan çukuruna düştüğünü görse, onu heyecana ve izdıraba atacak bir kana işarettir. Rüyada burnunuzun kanadığını görmeniz eğer kan çok akıcı ve ince otursa, burnu akan kimseye isabet edecek helal olmayan kazanca, mala delalettir. Eğer burundan gelen kan katı olursa düşük yapılan erkek çocuğa işarettir. Rüyada burnunun kanadığını ve burnunun kanının kendisine fayda vereceğini düşünüyorsa, o kimseyeamirinden hayır isabet eder. Eğer kanın ona zarar vereceği düşüncesi varsa, o kimse amirinden bir söz erişir. Eğer burnundan bir veya iki damla kan aksa, o kan menfaattir. Eğer kanın çıkmasından so a kendisinin kuvveti gitse o kimse fakir olur. Kanın çıkmasından so a kendisine kuvvet gelse o kimse zengin olur. Burnundan akan kanı elbisesine bulaşsa o kimseye kötü mal ve günah isabet eder. Eğer burnunun kanı hiçbir şeye bulaşmasa günahtan kurtulur. Eğer yol üzerine damladığını görse, o kimse malının zekatını verir ve onunla yol üzerinde bulunan fakir fukaraya tasadduk eder. Burnunun kanadığını gören kimse günahtan çıkar. Bazıları, burnunun kanadığını gören kimse hazineye ve büyük mala nail olur, dediler. Bazıları da burun kanı, kişiye reis tarafından gelecek kandır. Bir kısım tabirciler ise, burun kanı, hatıra gelmedik bir yerden üzüntü ve sıkıntıdır, dediler. Rüyayı gören, burnundan akan kan ile kendisinde birrahatlık hissetse bu halde zekat yahut elbise veya şöhrete işarettir. Kan sahibinin hayatına, kuvvet ve malına ve onu teminatı altında bulunduran yardımcıya yahut elbise v.s. gibi şeylerden onu örten giysilere, yahut iyilik ve kötülükten kazandığı şeylere işarettir. Bazen, haddinden fazla çıkan kan, rüya sahibinin yardımcısı bulunan ana baba yahut çocuk ya da ortak tarafından gelen menfaatin kesilmesine işarettir. Bir kimse rüyada kendi kanını içse, o kimseye üzüntü, keder ve meşakkat isabet eder. Adet kam, bekar kız için kocaya, gebe kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilmiş kadın için de hastalığa işarettir. Arkasından kan çıktığını gören kimse günahtan çıkar. Eğer kan kendisine bulaşsa ondan haram mal çıkar, insan kanı ev balkının, ev sahibinin az harcamalarına. Bazen de bu rüya, arkada olan hastalığa işarettir.

 • Vücuttaki bir yaradan çıkan,elbise ve bedeni lekeleyen kan haram kazanca; zarar, hasar ve kedere; elbise ve bedeni lekelemeyen kan haram ve şüpheli şeylerden korunmaya,
 • Damardan kan akması zengin için mal noksanlığına, yoksul için eline mal geçmesine,
 • kan birikmiş bir yere düşmek şüpheli kazanç sağlamaya işarettir
 • Yara olmadığı halde vücuttan kan çıkması memur için rüşvet almaya, halktan biri için zarara uğrmaya delalet eder.
 • Dişlerden kan çıkması akraba yüzünden üzüntü ve kedere döşmeye,
 • Kanın cilt ve deriden acı hissetmeden akması sıhhat ve esenliğe işaret eder
 • Burundan az kan akması üzüntü ve kederden kurtulmaya, çok kan akması mal noksanlığına,
 • Kılıç, mızrak vb. darbesiyle vücudun iltihaplı kısmından çıkan kan sıhhat ve afiyete, yolcu ise salimeneve dönmeye,
 • Rüyada kan içmek haram mala delalet eder,
 • Hayız (adet) kanı genç kız için kocaya, hamile kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilen kadın için hastalığa yorumlanır
 • Arkadan kan çıkması günahı terk etmeye, bu kan çevreyi ve elbiseyi lekeler ise haram kazancın elden çıkmasına,
rüyada kan yorumu k sözlüğü altında yayınlanmıştır.