Rüyada çocuk görmek

Rüyada çocuk görmek ne anlama geldiğine dair rüya tabirleri sayfasıdır bu gördüğünüz, rüyada kız çocuğu yada rüyada erkek çocuğu görmek farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda detaylıca verilmiş olan tabirden sizin rüyanıza en uygun olanı bulabilirsiniz:

Bir kimsenin rüyada çocuk görmesi; sevinçli bir duruma işaret eder. Rüya gören rüyada erkek çocuk gördüyse; o kişi sevineceğine ve mutlu olacağına işarettir. Kişi rüyada kız çocuğu görmesi; o kimsenin sıkıntılarından kurtulacağına delalet eder.

ruyada-cocuk-gormekRüyada erkek çocuk görmek iyi bir habere, kız çocuk görmek sıkıntı verici bir habere yorumlanır. Süt emen bir çocuk görmek sevinmeye işarettir . Rüyada çok çocuk görmek, zenginliğin ve mutluluğun işaretidir. Hasta bir çocuk görmek, kendi çocuğunuzun çok sağlıklı olacağı; fakat başka sorunlarla karşılaşacağınız anlamına gelir. Haberdir. Erkek çocuk iyi haber, kız çocuk ise eğlenceli haber veya dedikodudur.

Bir kimsenin rüyasında bir bebeğin süt emdiğini görmesi; rüyanın görüldüğü eve rızık ve bereket yağacağına işaret eder. Kişinin rüyasında bir çocukla oynadığını görmesi; o kimsenin sevindirici bir haber alacağına, kişinin rüyasında kendisinin çocuk olduğunu görmesi; o kimsenin uzun bir ömür süreceğine, bir kişinin rüyasında bir okulda çocuklarla birlikte oyun oynadığını görmesi; o kimsenin ev halkından hayır göreceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında sokağa terkedilmiş bir bebeği bulup eve getirdiğini görmesi; rüyanın görüldüğü o eve mutluluk ve bereket geleceğine, çocuk bakım yuvasından bir çocuk alıp eve getirdiğini görmesi halen bulunduğu mevkiden daha üstün bir mevkiye getirileceğine yorumlanır.

Çocuk dünyanın süsü ve neşesine, fitne ve sıkıntılarına, kadının kucağında çocuk görmesi (eğer çocuğu yoksa) anne olacağına delalet eder. Anne ve babanın kendi çocuğunu kucağında görmesi şefkat ve merhamete, başkasının çocuğunu sevmeleri yetimleri himaye etmeye ve kimsesiz çocukllarla ilgilenmeye; Kucakta taşınacak kadar küçük çocuk görmek üzüntü ve kedere, büluğ çağına yaklaşmış çocuğu görmek müjdeye, Çocuk bazen kusura, günaha ve suç işlemeye, Okula giden bir çocuğu olduğunu görmek tövbe etmeye, Küçük bir çocuk olduğunu görmek anne tarafından mirasa kavuşmaya, Yoksulun annesinden doğmuş bir çocuk olduğunu görmesi rızka ve zenginliğe, Hasta kimsenin çocuk olduğunu görmesi vefatına, Zengin bir kimsenin çocuk olduğunu görmesi olumsuzluğa, işlerinin kemale ermemesine, Çocuğu arkasına aldığını (sırtına bindirdiğini) görmek üzüntü ve kedere, Evlenmediği halde çocuğu olduğunu görmek ilerlemeye, sıhhat, emniyet ve şerefe, Küçük çocuklar, basit ve küçük üzüntülere, Cami, sokak gibi bir yere bırakılmış olan çocuğu görmek düşmana yahut olumsuz değişikliklerin giderek, her şeyin eski haline avdet etmesine, üzüntü ve kederin gitmesine, Çocuk öldürdüğünü görmek birçok ilim elde etmeye, Birden çok oğlan çocuğu görmek mala, hanıma ve biribiri andınca çıkacak çok hayra, Küçük çocuğunun serpilerek büyüdüğünü ve adam olduğunu görmek güç ve kudrete, Erkek çocuk müjdeye, kız çocuğu rızka ve hayırlı nimete, Kesilmiş çocuk göbeği nikaha, Çocuğunu kaybettiğini görmek mahzunluktan sonra gelecek ferah ve sevince, Çocuğun başında çıban görmek onun

Rüyada çocuk görmek sevince yorumlanir. Rüyasinda erkek çocuk görmek, sevince, mutluluga, kiz çocuk gör-mek, sikintidan kurtulmaya, bir bebegin süt emdigini görmek, rü-yanin görüldügü eve bereket ve rizk yagacagina isarettir. Çocuk-la oynadigini görmek, iyi bir haber alacagina, kendisinin çocuk oldugunu görmek, uzun bir ömür sürecegine; bir okulda çocuklarla birlikte oyun oynadigini veya bir sira teskil edip geziye çiktigini görmek, ev halkindan hayir görecegine, sokakta birakilmis bir bebek bulup evine getirdigini görmek, o eve kismet ve mutluluk gelecegine, yetimhaneden bir çocuk aldigini görmek, bulundugu mevkiden daha üstün bir yere çikacagina delalet eder, Rüyada birçok güzel çocuk görmek, zenginliğin ve mutluluğun işaretidir. Hasta bir çocuk, kendi çocuğunuzun çok sağlıklı olacağı anlamına gelir. Fakat bu rüya başka sorunlarla karşı karşıya kalacağınızın habercisidir.
İbni sîrin (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada çocuk görmek ilk önce dostluk gösterip sonra düşmanlık çıkartan zayıf düşmana delalet eder. Bir adamın rüyada çocuk olduğunu görmesi, saygınlığını yitirmesine delalet eder. Ancak rüya sahibi içinde bulunduğu üzüntüden kurtulur. Bir çocuk taşıdığını gören kimse hükümdardan yüz çevirir. Bir çocuğa Kuran’ı kerim ya da edep öğrettiğini gören kimse günahlarından tövbe eder. Birçok çocuğu olduğunu gören kimse sıkıntıya düşer. Çünkü çocukların terbiyesi ve yetiş­tirmesi üzüntü ve sıkıntılarla olur.
Kız çocuğu görmek, bolluğa, ferahlığa, zorluktan sonra kolaylığa, gü­zel övgüye ve beklenen hayra delalet eder. Bir erkek çocuk satın aldığını gören kimseye üzüntü isabet eder. Kız çocuğu satın aldığını gören kimse hayra erer. Buluğa ermemiş bir köle, baliğ olduğunu görmesi azat edilece­ğine delildir. Buluğ çağına erdiğini ve üzerine beyaz bir gömlek atıldığını görmesi hür bir kadınla evlenmesidir. Siyah bir gömlek atılması cariye ile evlenmesine işarettir.
Üzerine kırmızı bir gömlek atıldığını gören kimsenin oğlu buluğ çağına erer. Rüya sahibi ihtiyar ise ölür. Gizli bir günah işleyen kimse bu rüyayı görürse rezil olur. Baliğ olmuş bir çocuğa sahip olduğunu gören kimse izzet ve kuvvet kazanır. Çocuğun annesi rüya tevilinde babadan daha etkilidir. Kadının rüyada tüyü bitmemiş bir çocuk görmesi çocuğun güzelliğine ya da çirkinliğine göre gelecek hayra delalettir. Bir tabirde çocuğun adam oldu­ğunu görmesi ölümüne delalet eder, denilmiştir. Küçük bir çocuğun rüyada büyüdüğünü ve adamlara karıştığını görmesi yardıma ve takviye edilmesine delalettir.
Bazen hanımı hamile olan kimsenin, rüyada erkek çocuğu olduğunu görmesi, kız çocuğu olacağına, kız çocuğu olduğunu görmesi erkek çocuğu olacağına delalet eder. Bazen de erkek çocuğu olduğunu gören kimsenin erkek çocuğu, kız çocuğu olduğunu gören kimsenin kız çocuğu olacağına delalet eder. Bu rüyaların tabirlerini belirleyecek nokta tabiatlara göredir. Hizmetçi çocuk görmek hayra delalet eder denilmiştir.
Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada taşınan çocuk görmek sıkıntı ve kedere delalet eder. Buluğ çağına varmamış çocuk müjdeye de­lalet eder. Şehir muhasara altında iken ve insanlarda sıkıntı içinde iken şehir halkından birinin şehre güzel yüzlü bir çocuğun girdiğini ya da gökten indiğini ya da yerden çıktığını görmesi, müjdenin yakın olmasına delalet eder.
Buluğ çağına girmiş çocuk izzete ve kuvvete delalet eder. Rüyada ço­cuk olduğunu, okula gittiğini ve Kur’an öğrendiğini gören kişi işlediği gü­nahlara tevbe eder. Âlimlerden ya da yöneticilerden birinin kendisini okulda öğretim gördüğünü görmesi, cahil olmasına ya da zillete düşmesine delalet eder.
Rüyada kendisini henüz bıyığı bitmemiş bir genç olarak gören kişi ana­sından mirasa nail olur. Fakir kişinin kendisini henüz doğmuş bir bebek ola­rak görmesi rızka ve zenginliğe delalet eder. Genç bir kimsenin rüyada kendisinin çocuk olduğunu görmesi hayra alamet değildir ve zenginliğe eremeyeceğine delalet eder. Hastanın kendisini çocuk olarak görmesi, öl­mesine delalet eder. Davası olan kimsenin kendisinin çocuk olduğunu gör­mesi davasını kaybetmesine delalet eder. Aynada yüzünü çocuk suretinde gören kişinin hanımı hamile ise ona benzeyen bir erkek çocuk doğurur.
Rüyada küçük çocuğu taşımak sıkıntıya delalet eder. Çocuk zayıf düş­mana delalet eder. Birçok çocuğun olduğunu görmek, sıkıntı ve kedere delalet eder. Rüyada görülen çocuk erkek ise akıbet iyidir. Kız ise akıbet kötüdür. Küçük çocuklar sıkıntılara delalet eder. Bazende küçük çocuklar görmek, ferahlığa, süse, eğer çocuklar rüya sahibin çocukları ise mal sebe­biyle fitneye düşmeye delalet eder. Bazen rüyada çocuk öldürmek, Hızır (aleyhisselam)’ın kıssasından dolayı, derin ilim sahibi olmaya delalet eder. Rüyada genç çocuk görmek rüya sahibi için müjdeye delalet eder. Ayeti kerime de şöyle buyurulur. (a….müjde bir çocuk dedi)134
Çocuk taşıdığını gören kimse üzüntüye düşer. Hamile olan bir kimse­nin erkek çocuk doğurması kız çocuğa, kız çocuk doğurması erkek çocuğa delalet eder.

rüyada çocuk yorumu c sözlüğü altında yayınlanmıştır.